Disclaimer

Egberghs - Printing&Beyond besteedt er grote zorg aan om correcte en actuele informatie op haar website te zetten. Ondanks deze constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet (meer) juist is. Egberghs - Printing&Beyond sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.

Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Egberghs - Printing&Beyond gebruikt ook software van derden. Egberghs - Printing&Beyond besteedt dan ook grote zorg aan het verwijzen naar kwaliteitsvolle websites en het gebruiken van kwaliteitsvolle software. Egberghs - Printing&Beyond kan echter niet aansprakelijk worden gehouden, noch verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die op deze sites of software te vinden is noch voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites, informatiebronnen en software.

Copyright

Niets uit de teksten, illustraties, screenshots of informatie in de ruimste zin van het woord op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Egberghs - Printing&Beyond openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid van onze disclaimer.

Privacy policy

Verwerken van persoonsgegevens

Egberghs - Printing&Beyond respecteert de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat betreft de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die u verstrekt worden verwerkt door Egberghs - Printing&Beyond met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 320.

Door de registratie verleent u het recht aan Egberghs - Printing&Beyond om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

  • gebruik en beheer van diensten van Egberghs - Printing&Beyond in het algemeen
  • klantenonderzoek;
  • met het oog op deelname aan een prijsvraag of een enquĂȘte;
  • evalueren van de effectiviteit van de website;
  • met het oog op het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van Egberghs - Printing&Beyond;

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via info@egberghs.eu indien u bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt u ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.